Skip to main content

Yin Yoga is een meridiaan gerelateerde vorm van yoga

De weldadige effecten van yin yoga voor ons dagelijks leven zijn groot: lichamelijk, mentaal en emotioneel. Yin yoga kent een zacht, meditatief en intens verstillend karakter. In tegenstelling tot andere vormen van yoga waarbij vooral het spierweefsel wordt aangesproken, gaat het bij yin yoga om het beïnvloeden van het bindweefsel. Binnen het taoïstische systeem is het bindweefsel (fascia) direct gekoppeld aan de meridianen van het lichaam (de energiebanen).

MERIDIANEN ZIJN EERDER KRACHTVELDEN DAN KANALEN 

Het beste zou je meridianen kunnen beschrijven als krachtlijnen van het krachtveld tussen hemel en aarde. Stel je voor dat de hemel een pluspool van een magneet is en de aarde een minpool van een magneet. Tussen de twee polen ontstaat een krachtveld. De meridianen zijn de krachtlijnen van dat krachtveld. Het lichaam van een mens is ontstaan om de krachtlijnen heen.

MERIDIANEN ZIJN KRACHTLIJNEN VAN HET KRACHTVELD TUSSEN HEMEL EN AARDE

Oorspronkelijk komt meridiaan uit de geografie en betekent lengtelijn. Het woord ‘meridiaan’ komt van het Latijnse ‘meridies’ dat ‘midden van de dag’ of ‘middag’ betekent. Dankzij de Europese scheepsartsen uit vroegere tijden gebruiken we het woord ‘meridiaan’ (lengtelijn) voor het Chinese begrip Jing Luo. Het betekent zoiets als geleide pulsatie, een soort pulserend netwerk van vaten, een soort kanalen waar de energie doorheen stroomt. Alle meridianen in het lichaam vormen samen een netwerk. De Chinezen noemen dit netwerk ‘Jing Luo Mai’.

  • Jing: doorgeven of er doorheen gaan.
  • Luo: iets dat verbindt, een netwerk.
  • Mai: een holle structuur, een kanaal waar iets doorheen kan stromen.

De Jing-Luo-Mai is een circulatiesysteem, bestaande uit banen of kanalen die bloed en Qi door het lichaam vervoeren. Er zijn twaalf Jing Mai, de hoofdmeridianen en ook twaalf Luo Mai, die de verbindingen maken tussen de twaalf hoofdmeridianen. Als je het lichaam vergelijkt met een landschap, dan zijn de rivieren de meridianen. Het water is de energie die het land vruchtbaar maakt.

WE ZIJN IN HET VELD GEBOREN

De twaalf yin- en yang-meridianen staan in verbinding met zes paren van organen, die op hun beurt ook weer ingedeeld zijn bij yin of yang. Deze hoofdmeridianen zorgen ervoor dat werkelijk alle delen van het lichaam van energie worden voorzien. Het voortbestaan van het lichaam is afhankelijk van deze energietoevoer.

WONDERMERIDIANEN

De wondermeridianen vervoeren voorouderlijke energie en reguleren het energieniveau in de orgaanmeridianen. De wondermeridianen zijn de eerste acht meridianen die gevormd worden bij de ontwikkeling van het embryo. De informatie van elk mens zit in ons DNA opgesloten en staat daarom ook in directe verbinding met de acht wondermeridianen.

DE BRON

Binnen de taoïstische meridiaan filosofie wordt veel gesproken over ‘de bron’ en wordt bindweefsel gezien als het type weefsel dat een bron-functie heeft. Verschillende hedendaagse auteurs beschrijven een model waarbij gedifferentieerde organen en weefsels omhuld worden met bindweefsel, dat als een soort bronweefsel dient in termen van circulatie, stofwisseling en ook weefselherstel. Over de meridianen als verbonden lijnen is de theorie gevormd dat deze gevormd worden door hyaluron-ketens in het bindweefsel waaromheen zich waterschillen verzamelen. Een hedendaagse theorie is die van het primo-vasculair systeem (PVS), wat een anatomische onderbouwing zou vormen van de meridiaan theorie.

Onze workshops en trainingen

Workshops en trainingenYPSR via de meridianen
23 mei 2024

3-daagse YIN PSOAS STRESS RELEASE via de meridianen

6 september – 27 september – 11 oktober
Workshops en trainingenYPSR via de nervus vagus
25 maart 2024

3-daagse YIN PSOAS STRESS RELEASE via de nervus vagus

13 september – 4 oktober – 1 november