Skip to main content

ALGEMENE VOORWAARDEN
Deelname aan de activiteiten van Yin In Yoga is geheel voor eigen risico. Respecteer je grenzen en forceer niets. Je bent en blijft zelf verantwoordelijk. Overleg in geval van gezondheidsklachten met de arts of deelname aan betreffende activiteit raadzaam is.

Stel de docent voor aanvang van de activiteit op de hoogte van eventuele gezondheidsklachten of andere fysieke bijzonderheden. Mogelijk kan de docent individuele aanwijzingen geven, die van belang zijn. Onderbreek bij klachten een activiteit (pijn, kramp, duizeligheid, misselijkheid etc.) en stel de docent hiervan direct in kennis. Volg de aanwijzing van de docent op en vraag wanneer iets niet duidelijk is.

Yin In Yoga kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade en/of verlies van eigendommen van de deelnemer, noch voor enig lichamelijk letsel dat voor, tijdens of na het volgen van een activiteit is ontstaan.

Yin In Yoga behoud zich het recht om vanwege ziekte of onvoorziene omstandigheden een activiteit  te laten vervallen. Per mail ontvangt de deelnemer bericht over de annulering.

AVG PRIVACYVERKLARING
Verwerking en gebruik van persoonsgegevens Hierin wordt alles verwerkt volgens de regelgeving van Algemene Verordening Gegevens verwerking (AVG). Wanneer u een contact- of aanmeldformulier op de website invult, ons een e-mail of via sociale media een bericht stuurt, worden de gegevens die u ons toestuurt bewaard. Verwerking van persoonsgegevens gebeurt in overeenstemming met de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens stelt.

VERWERKING PERSOONSGEGEVENS
Yin In Yoga kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

  •  Uw voor- en achternaam
  •  Uw adresgegevens
  • Uw telefoonnummer
  • Uw e-mailadres
  • Uw geboortedatum
  • Uw geslacht
  • Uw IP-adres

WAAROM YIN IN YOGA GEGEVENS NODIG HEEFT
Yin In Yoga verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden.

Daarnaast kan Yin In Yoga uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht.Yin In Yoga verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

KLIKGEDRAG EN BEZOEKGEGEVENS
Op de website worden algemene bezoekgegevens bijgehouden en worden gebruikt voor statistische analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Hiermee optimaliseren wij de werking van de website. Deze gegevens worden zoveel mogelijk geanonimiseerd niet aan derden verstrekt.

BEVEILIGINGEN
Yin In Yoga neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging
tegen te gaan. De website van Yin In Yoga maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, over de beveiliging van door Yin In Yoga verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Yin In op via info@yininyoga.nl

Geef duidelijk aan om welke gegevens het gaat en wij zullen deze binnen 5 werkdagen wissen of verwijderen. Deze termijn van 5 dagen kan in uitzonderlijke gevallen worden verlengd ten tijde van vakantie of ziekte van Yin In Yoga medewerkers.

In onze elektronische nieuwsbrief vind je een ‘unsubscribe‘ link waarmee je het e-mail adres rechtstreeks uit ons bestand kunt verwijderen.

AANPASSEN PRIVACY STATEMENT
Wij behouden ons het recht voor deze privacy statement aan te passen. Wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd.